Hulladékmegelőzési és -kezelési MCS

Válasszon nyelvet

A 2018. október 17-i KSZGYSZ Elnökségi ülés jóváhagyta a Munkacsoportok vezetőinek megbeszélésén kialakított javaslatot a korábban létrehozott Munkacsoportok átalakításáról és összevonásáról.

Ennek értelmében került sor a különböző „hulladékos” munkacsoportok (Veszélyes hulladék; Hulladék keretirányelv; Építési-bontási hulladék; Hulladékból tüzelőanyag; Elektronikai hulladék; Biológiailag lebomló hulladék) tagjaiból összevont, új, „Hulladékképződés megelőzési és hulladékkezelési Munkacsoport” első ülésére. (A korábbi szak-, illetve anyagárami munkacsoportok az aktuális, illetve akut témakörökben szakbizottságként önállóan is tovább működhetnek.

Az ülés témája az EU körforgásos gazdasági jogszabálycsomagja volt, amelyben módosították a hulladék keretirányelvet, a lerakós irányelvet, valamint a gyártói felelősségi (csomagolás, gépjármű, E+E, elem/akku) irányelveket. A módosításokban foglalt előírások nemzeti jogba történő átültetésének határideje 2020. július 5. Ennek megfelelően az ITM megkezdte a magyar jogszabályokban szükséges módosítások szakmai előkészítését, amelyeket ez év végéig ki is kívánnak hirdetni.

Az irányelvek leghatékonyabb végrehajtási módjának feltárása érdekében a minisztérium két munkacsoportot hozott létre az érintett ágazatokat képviselő szervezetek bevonásával; egyrészt a kiterjesztett gyártói felelősségi szabályok alkalmazási feltételeinek, másrészt a kiemelt anyag-, illetve hulladékáramok kezelési lehetőségeinek meghatározására. Az ezekben való részvételre a Szövetséget is felkérték, képviseletünket mindkét munkacsoportban Markó Csaba szakmai igazgatónk látja el. Több tagcégünk más szervezetek képviseletében is részt vesz az egyeztetéseken, de lehetőség van egy-egy adott témakörben szakértő/érintett tagok bevonására is.

A munkacsoport megállapodott abban, hogy figyelemmel kíséri az ITM munkacsoportjaiban folyó munkát, adott esetben javaslatot ad a Szövetség által képviselendő állásponthoz, illetve a tagok a témaköröktől függően saját szakterületekre vonatkozó koncepcionális javaslatokat alakítanak ki.

Az egyes ITM ülések emlékeztetőit a Szövetség a tagok számára elérhetővé teszi, és az azokra kapott véleményeket a következő ülése(ke)n képviseli.

Péntek, 29 szeptember 2023 13:04

Meghívó a Hulladékképződés megelőzési és hulladékkezelési Munkacsoport ülésére Időpont: 2023. október 5., (csütörtök) 9.00–16.00 óra Helyszín: KSZGYSZ iroda; 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A...

Szerda, 15 december 2021 15:05

Az EU körforgásos szabályozása értelmében 2035-re a települési hulladék 65%-át anyagában kell hasznosítani, lerakását pedig 10% alá kell szorítani.

Kedd, 08 szeptember 2020 12:15

A beérkezett észrevételek és szóbeli egyeztetések alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Egyes hulladékgazdálkodási ágazati intézkedésekről” szóló előterjesztésével kapcsolatban...

Csütörtök, 09 július 2020 12:14

Az „Egyes hulladékgazdálkodási ágazati intézkedésekről” szóló előterjesztéshez adott észrevételeinkre kapott válaszok egy része hiányolta levelünkből a felvetett problémák kiküszöbölésére,...

Kedd, 02 június 2020 12:14

Informálisan jutott a Szövetség tudomására, hogy 2020. május 27-én a Kormány az „Egyes hulladékgazdálkodási ágazati intézkedésekről” szóló előterjesztést tárgyalta, amelynek tartalmáról, előzetes...