Research2All

Válasszon nyelvet

A Horizon Europe pályázati program keretében készült el és nyerte el a megvalósítás lehetőségét a Research2ALL (Kutatás Mindenkinek) projekt. A projekt 2024. május 1-től 2025. október 31-ig tart, 3 magyarországi nagyvárosra terjed ki, az előzetes tervek szerint 3500-4000 látogatót vonzva a 2024-es és 2025-ös Kutatók Éjszakájához, illetve az azok közötti időszakban, 2024. szeptembertől 2025. júniusig rendezett iskolai roadshowhoz. 

bay2A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által közösen kidolgozott projekt célja az, hogy közelebb hozza a kutatói karriert a nagyközönséghez (elsősorban a fiatalokhoz) azáltal, hogy interaktív programok és kommunikációs tevékenységek szervezésével lehetővé teszi a kutatás és az innováció mélyebb megértését.  

A Reseach2ALL a társadalom környezettudatos szemléletének kialakítását kívánja elérni, azáltal, hogy bemutatja a kutatás és az innováció kulcsszerepét a helyi és globális társadalmi kihívások kezelésében, és így mindennapi életünkben is.    

A Research2ALL a körforgásos gazdasági folyamatokkal kapcsolatos tudománykommunikációval, a tudatosság növelésével hozzájárul az Európai Zöld Megállapodás célkitűzéseihez, valamint az „MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) and Citizens 2023” felhívásához. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége a tudományos kommunikációban szerzett széleskörű tapasztalataikat felhasználva a lehető legtöbb résztvevőt - diákokat, hallgatókat, tanárokat, felnőtteket, családokat, kutatókat, szakértőket és szakembereket – igyekszik megszólítani a projekt keretében.    

A Reseach2ALL programokban kutatók, innovátorok, tudósok (pl. MSCA ösztöndíjasok) vesznek részt, különös tekintettel a női résztvevőkre és kutatókra. A zöld témák mellett (pl. EU-sarok, a Zöld Megállapodás céljai és azok megvalósítása; nyersanyagok, körforgásos gazdaság, smart megoldások, e-mobilitás, kutatói karrier, életpályamodell) valamennyi helyszín a saját szakmai területüket bemutató programot valósít meg.   

A szervezők az ország kisebb településein található oktatási intézményeket egy országos tudományos roadshow („Researchers at Schools”) keretében látogatják meg, kiegészítve egy tudományos versennyel. A Reseach2ALL figyelemfelkeltő kampánya révén a társadalom széles köréhez juttatja el az Európai Kutatók Éjszakájának fő üzenetét interaktív közösségi események (pl. tudományos kávéházak, kerekasztal-beszélgetések) biztosításával, modern kommunikációs eszközök (streaming, közösségi média, podcast stb.) és intenzív médiakampány segítségével.  

A projektet megvalósító konzorcium: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., mint a konzorcium vezetője és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ), mint a konzorcium tagja.

A projekt időtartama: 2024. május 1-2025. október 31. 

A projekt weboldala: https://www.kutatokejszakaja.hu/

A projekt a közösségi médiában:

További információ: Istenes Anna nemzetközi projektmenedzser
[email protected] 

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. A kifejtett nézetek és vélemények kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

A projekt száma: 101162392 — Research2ALL — HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01 

eufunded