Alapdokumentumok

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 1992 decemberében alakult, akkor 26 cég együttműködéséből. A Szövetség szakmai érdekképviselet, közhasznú szervezet. A szakmai érdekképviseletet a környezet érdekeit szem előtt tartva végzi. 

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGÉNEK 

ETIKAI KÓDEXE

Elfogadta a 2002. április 16.-án tartott Közgyűlés


Preambulum
Jelen Etikai Kódex annak kifejeződése, hogy a Szövetség tagsága felismerte a szakmai önszabályozásból fakadó felelősségét, mely felelősség túlmutat a jogszabályokban megtestesülő társadalmi normákon. A Kódex elfogadásával a Szövetség tagjai kinyilvánítják azon céljukat, hogy szakmai tevékenységüket az etikai elvárásoknak megfelelve kívánják végezni.

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 

 közhasznú szervezet

Módosított
A l a p s z a b á l y a

utolsó módosítás: 2014. április 23-i Közgyűlés

1. §.     Jogállás

  1. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) autonóm szakmai testület. Rövid neve: KSZGYSZ
  2. A Szövetség önálló jogi személy, 1992. évben országos társadalmi szervezetként alakult.
  3. A Szövetség székhelye:                 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A.
  4. Bélyegzője:                                  vízszintes pecsét a név és a székhely feltüntetésével.
  5. A Szövetség szakmai szervezetek, gazdasági társaságok, vállalkozók, intézmények szövetsége.