Alapdokumentumok

Válasszon nyelvet

Alapdokumentumok

Esélyegyenlőségi terv

Preambulum Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, mint munkáltató és a munkavállalók képviseletével… További részletek

Alapszabály

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége közhasznú szervezet A l a p s z a b á l y a Jelen Alapszabály a Szövetség 2023. április 18. napjától hatályos, a módosításokkal érintett… További részletek

KSZGYSZ beszámoló 2019

A KSZGYSZ látja el a hazai környezetvédelmi ipar, a zöldipar szakmai érdekképviseletét. Célunk a környezeti kultúra fejlesztése, a zöldipar szerepének erősítése, a szakmai érdekek érvényesítése, s a… További részletek

KSZGYSZ Versenyjogi Tájékoztató

A KSZGYSZ Etikai kódexében rögzítésre került, hogy a Szövetség tagjai vállalják, hogy munkájukat a fennálló jogszabályok és szakmai szabályozók tiszteletben tartásával végzik, és a tisztességes piaci… További részletek

Csatlakozás

2023-ban Szövetségünk 265 tagot számlál, amely szervezetünket az ország legnagyobb környezetvédelmi érdekképviseleti szervezetévé teszi. A Szövetség tagságába történő belépés módját az Alapszabály… További részletek

Történetünk

A Szövetség – 26 vállalkozás elhatározásából – az 1992. szeptember 2-án tartott Alakuló Közgyűlésen jött létre, Környezetvédelmi Szolgáltató Iparág Országos Szakmai Szövetsége néven, 47 vállalkozás… További részletek

Etikai kódex

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS GYÁRTÓK SZÖVETSÉGÉNEK ETIKAI KÓDEXE Elfogadta a 2002. április 16.-án tartott Közgyűlés További részletek