Csatlakozás

Válasszon nyelvet

2023-ban Szövetségünk 265 tagot számlál, amely szervezetünket az ország legnagyobb környezetvédelmi érdekképviseleti szervezetévé teszi. A Szövetség tagságába történő belépés módját az Alapszabály határozza meg.  

A Szövetség tagjai közé történő jelentkezés önkéntes. Miután egy potenciális tag kitöltötte a belépési nyilatkozatot és elküldi a KSZGYSZ titkárságára, az Elnökség dönt a tagsági kérelemről a soron következő elnökségi ülésen.

Tagsági kategóriák

A tag jogállása szerint lehet rendes, társult, vagy pártoló tag, ennek feltételeit az Alapszabály rögzíti. A tagsági viszony a tagdíj befizetésével kezdődik.

Rendes tag lehet bármely, a környezetvédelmi szolgáltatás területén működő jogi személyiségű, vagy anélküli gazdálkodó szervezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, intézet, intézmény, aki/amely tevékenységét Magyarországon, belföldi székhellyel, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fiókteleppel vagy kereskedelmi képviselettel végzi, a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, tagdíj fizetését vállalja, szakmai, vagy egyéb formában támogatja a célkitűzések megvalósítását.

Társult tag lehet minden önálló jogi személyiségű gazdasági szervezet, non-profit szervezet, költségvetési szerv, vagy annak háttérintézménye, illetve területi képviselete. Jogait és kötelezettségeit a Szövetség és a társult tag közötti megállapodás határozza meg. A társult tag szavazati joggal nem rendelkezik, de minden juttatásra és kedvezményre jogosult, amelyre a rendes tagok jogosultak. 

Pártoló tag lehet minden önálló jogi személyiségű non-profit szervezet, gazdasági szervezet – külföldi, vagy belföldi – vagy annak területi képviselete, vagy külföldi, illetve magyar jogi személy, aki a Szövetség célkitűzéseit elfogadja és annak megvalósítását anyagi, szakmai, vagy egyéb formában támogatja, és pártoló tagdíjat fizet. A pártoló tagdíj a mindenkori rendes tagsági díj kétszerese. Jogait és kötelezettségeit a Szövetség és a pártoló tag közötti megállapodás határozza meg. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, de minden juttatásra és kedvezményre jogosult, amelyre a rendes tagok jogosultak.

A Szövetség rendes és pártoló tagja köteles az éves tagdíjat befizetni.

Tagsági díj

A tagsági viszony a tagdíj befizetésével kezdődik. Az éves rendes tagdíj 2024-ban 245.000 Ft/szervezet, egységesen (áfamentes, bruttó, a KSH által megadott infláció mértékével évente automatikusan változik).  Ettől eltérő tagdíj-változásról a Közgyűlés dönt. A pártoló tagdíj: 490.000 Ft.

 

button belepesi nyilatkzat online kitoltese

 

A KSZGYSZ tagok számára biztosított szolgáltatásaink: KSZGYSZ kiajánló javított 297 210 mm 2
 • Kéthetente a KSZGYSZ Szakmai Hírlevélben tájékoztatjuk tagjainkat a Szövetség eseményeiről, az ágazatot, a tagokat érintő aktuális információkról (véleményezendő jogszabálytervezetek, megjelent jogszabályok, az EU által átdolgozás alatt álló irányelvek, hazai és nemzetközi pályázatok, a Közbeszerzési Értesítő releváns kiírásai, a saját és mások által szervezett rendezvények, külföldi üzleti megkeresések, kiállítások, megjelenési lehetőségek, stb.)
  E Hírlevélben tesszük közzé tagjaink információit, híreit, pályázati, projektsikereiket, ezért javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel is (Kapcsolat:[email protected]). 
 • Számos tematikus munkacsoportunk működik, azok munkájában kizárólag tagcégeink vesznek részt. A munkacsoportokról a https://kszgysz.hu/tevekenysegeink/munkacsoportok oldalon adunk áttekintést és az Önök számára megfelelő munkacsoport/ok-hoz való csatlakozási szándékot is ott lehet online jelezni.
 • Évente számos alkalommal rendezünk konferenciát, melyeken tagjaink általában 10+% kedvezményt vehetnek igénybe, és élhetnek a további promóciós lehetőségekkel. Szakmai konferenciát, workshopot tagjaink is kezdeményeznek egy-egy aktuális téma feldolgozására, erre vonatkozó javaslataikat is örömmel vesszük.
 • A Szövetség a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében működteti a térítésmentes Zöldállásportált, ahol tagvállalataink is rendszeresen megjelennek álláshirdetéseikkel, több oktatási intézmény hallgatói is keresnek szakmai gyakorlati helyet, illetve elhelyezkedési lehetőséget. Ajánljuk e zöldipari állásportál igénybevételét.
 • Hagyományos zöldipari rendezvényünk az ÖKOINDUSTRIA Környezetipari Szakkiállítás, amely hazai és nemzetközi szakmai partnertalálkozó és termékbemutató, amelyet kétévente rendezünk meg és ezen tagjaink számára kedvezményes részvételt biztosítunk.
 • A tagvállalatok külföldi nyilvánosságának, üzleti kapcsolatainak kialakítását segíti a KEXPORT Klaszter, amelyet a KSZGYSZ hozott létre. A KEXPORT Klaszter nyitott a tagvállalatok számára, amelyek külföldi piaci tevékenységet kívánnak folytatni, vagy ezt kiszélesíteni.
 • Akkreditált Szervezetek Klasztere a KSZGYSZ által létrehozott szervezet, amely a NAH-al együttműködésben az akkreditációval rendelkező KSZGYSZ tagvállalatok szakmai érdekképviselete, szakmai fóruma, amely nyitott e tevékenységet folytató cégek számára.
 • Az egyes tagcégek megkeresései alapján – kiterjedt hazai és külföldi - szakmai és társadalmi kapcsolatrendszerünk keretein belül pályázatok, projektek megvalósításában közreműködünk, partnerkapcsolatokat teremtünk.
 • A Szövetséghez beérkező együttműködésre szóló megkeresések teljesítésekor minden esetben előnyben részesítjük tagvállalatainkat.
 • A KSZGYSZ által alapított szakmai elismerés „A Környezet Védelméért” Díj, amelyet minden évben 3 kategóriában hirdetünk meg az ágazat kiemelkedő ifjúsági, magánszemély és vállalati teljesítményt nyújtói számára.
 • Kiterjedt médiakapcsolataink révén lehetőséget biztosítunk a tagvállalatok egyéb szakmai információinak, eredményeinek közzétételére is.

  A 2023. évi rendezvényeinkről, konferenciáinkról, tagjaink sikereiről hírlevelünk mellett honlapunkon és a közösségi médiában is hírt adunk: https://kszgysz.hu/hirek

 

Kövessen minket a FACEBOOK-on is!

vagy

LINKEDIN-en

A KSZGYSZ brosúra letöltése (PDF)