Szövetségi hírek

Válasszon nyelvet

Budapest, 2024. január 4. - A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) a sokasodó klíma-, természet-, és környezetvédelmi feladatok közepette életre hívta a két évvel ezelőtti, nagysikerű kiadvány folytatását, ami ismeretterjesztő, komplex szakmai tudásanyagként segíti döntéshozók, szakemberek, érdeklődők, főiskolai és egyetemi hallgatók felkészülését és mindennapi munkáját. 270 oldalban köszön most vissza közel 70 vezető zöldipari szakember egy évnyi munkája. A Zöldgazdaság 2023/24 online már térítésmentesen elérhető, a nyomtatott forma pedig előrendelhető.

ZG2324 borito0102cover

A Szövetség, hazánk legnagyobb, független, környezetvédelmi ernyőszervezeteként több mint harminc éve együttműködik minisztériumokkal, hatóságokkal, szakmai szövetségekkel, oktatási intézményekkel, vállalatokkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel a jelentős környezet- és természetvédelmi projektek megvalósítása, stratégiai anyagok társadalmi egyeztetése és a szakemberek képzése kapcsán. E szakmai együttműködések során felhalmozott tapasztalatok, javaslatok esszenciáját tartalmazza a most megjelent

ZÖLDGAZDASÁG 2023/24 című tanulmány,

amely áttekintést nyújt az ágazat jelenlegi tevékenységéről, hazai és nemzetközi aktivitásairól, eredményeiről, kihívásairól és konstruktív módon számba veszi az elkövetkező időszak újonnan megnyíló lehetőségeit, feladatait is.

A fókusztémákat a vállalati tapasztalatokkal és az ágazatban dolgozók szakmai tudásával ötvözve mutatja be, a hangsúlyt a következő időszak kihívásaira és az azokra adandó, versenyelőnyt is jelentő, reziliens megoldásokra helyezve.

Ajánlás az ENSZ-közgyűlés elnökétől 

A tanulmánykötetet Kőrösi Csaba, az ENSZ-közgyűlés elnöke e szavakkal ajánlja az olvasók figyelmébe: “Ha fokozni akarjuk a fenntarthatóságért tett erőfeszítéseinket, meg kell tanulnunk számba venni tetteink – vagy éppen tétlenségünk – minden fontos külső hatását és egy zöld gazdaságban kell tevékenykednünk. Ez az elképzelés már régóta beszélgetések tárgya az Egyesült Nemzetek szervezetén belül, és lassan széleskörben követőkre talál. Különféle országok gondolkodnak egy olyan mérőszámban, amely meghaladja a GDP – vagyis a gazdasági termelés puszta méretének – fókuszát, és a jövő nemzedékeinek jólétére koncentrál. Ha meg tudjuk ezt határozni, meg fogja változtatni azt, hogyan gondolkodunk arról, amit értékelünk, és arról, hogyan is szeretnénk működni rávilágítva azokra a területekre, amelyeken még sürgetőbb nemcsak a megegyezés, de a cselekvés is. "

korosi

Szakemberek közös gondolatébresztése 

A szerzők, zöldiparban dolgozó szakemberek egy éven keresztül dolgoztak a néhol vitaindító tudásanyag megszületésén, amely a napi munkában is hasznos információkat tartalmaz a gazdaság, a döntéshozók és az oktatás számára. A szakemberek az EU-s elvárások, a hazai szabályozás és a sokszor emlegetett „sürgető jelen” körülményei közepette sorra veszik a környezeti elemek állapotát, az elvégzendő feladatokat és a megoldásra váró problémákat, mindezt konstruktív módon. A kötet közös értékelésre, gondolkodásra ösztönöz. Világosan kirajzolódik rengeteg tennivaló, ahol minden érintettnek van feladata.

zg1 1
Forrás: OECDiLibrary: Towards a National Circular Economy Strategy for Hungary

A tanulmány elkészítését két hajtóerő motiválta: egyrészt a jogszabályi változások, másrészt az európai uniós forrásokból lehetővé váló, a hazai zöldipart, a zöld átállást támogató finanszírozási lehetőségek széles tárháza. Ezen források célszerű és hatékony iparági felhasználása visszahathat a gazdaság működésére, így a szakképzésre, a foglalkoztatottságra, a környezet, ezáltal a teljes társadalom állapotára.  

Ezúton is köszönetet mondunk támogatóinknak, akik lehetővé tették a kiadvány megjelentetését: Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt., Auchan Magyarország Kft., Bárczy Kft. Folprint Kft., Green Tax Service Kft.

A szerzők, ahogy a kötetben is megjelenik, vallják, hogy a környezet védelme - a természet megóvása mellett - nem más, mint az emberek védelme. Szakmai munkával, fenntarthatósági törekvésekkel, innovációkkal meg kell teremteni az egészséges, tiszta környezetet, amely biztosítja számukra azt az energiát, amely lehetőséget teremt a gyarapodásra anyagi és szellemi értelemben is.

Alkalmazkodás és reziliencia 

A tanulmánykötet célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai zöldiparban rejlő szellemi és innovációs potenciál célszerű támogatására, finanszírozási lehetőségeire, fejlesztésére, így a tanulmány megismerése és továbbgondolása újabb lehetőségeket, innovációkat generál a politika, a gazdaság és a társadalom valamennyi szintjén. Ugyanakkor haszonnal forgatják majd a tanulmányaikat folytató, de a közös jövőnket majdan alakító hallgatók is.

zg2 2

Ezt a KSZGYSZ elnöke, dr. Ágoston Csaba így foglalta össze: “Korábbi kiadványunk sikere igazolta meggyőződésünket, hogy a természettudományos és műszaki szemléletnek helye van a gazdasági folyamatok megszervezésében is. Csak azok a rendszerek lehetnek sikeresek – működjenek azok bármely területen –, melyek összhangban vannak az őket befogadó nagyobb rendszerek, esetünkben az élő és élettelen természeti környezet saját szabályszerűségeivel, és gyakorlati megoldásaikban igazodnak hozzájuk. Gyorsan változó világunkban minden korábbinál nagyobb mértékben felértékelődik az alkalmazkodás és a reziliencia képessége. Fontos, hogy fel tudjuk venni a körülöttünk zajló változások ütemét, és hatékonyan el tudjunk igazodni az általuk generált információözönben.“

Folytatás garantált 

A tanulmánykötet - természetesen - nem befejezett mű. Az olvasók és a mindennapi történések folyamatosan formálják, újraírják.  Célunk, hogy két év múlva friss, aktuális információkkal ismét elkészüljön a kiadvány, érzékeltetve a fejlődést, az előrehaladást a benne megfogalmazott témakörökben mindazok számára, akik érdeklődnek a fenntarthatóságban rejlő lehetőségek iránt, akik a mindennapokban is azonosulnak a KSZGYSZ szlogenjével: „Velünk zöldebb!”

Hol érhető el a kiadvány? 

Kérjük, szánjon időt a Zöldgazdaság 2023/24 című tanulmányunk megismerésére, annak minél szélesebb körben történő megismertetésére!

A Zöldgazdaság 2023/24 print változata megrendelhető a honlapunkon leírtak szerint, illetve az online változat - támogatási lehetőséggel is - letölthető: https://kszgysz.hu/zoldgazdasag2023

Örömmel vesszük, és köszönjük, ha véleményét, javaslatait megosztja velünk ([email protected])!

Bővebb információ:

Istenes Anna nemzetközi és kommunikációs igazgató
[email protected]
Tel: +36 1 350 7274
Mobil: +36 30 867 8185
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
1024 Budapest, Keleti Károly utca 11/A.