Szövetségi hírek

Válasszon nyelvet

Módszertani útmutató a felszámolás során elvégzendő környezeti kárfelszámolási feladatokhoz

Miért van annyi elhagyott, romos, ron­csolt, szennyezett ingatlan, barnamezős terület szerte az országban (és a világban)?

Mi történik, ha egy vállalkozás, amely egy terü­let, létesítmény gazdája (üzemeltetője és/vagy tulajdonosa) csődbe megy, fizetésképtelenné válik és felhagyja tevékenységét?

Mekkora a környezeti adósság, és ki képviseli a természetet, mint hitelezőt? Mit tehet a felszámoló, ha a bevé­tel nem fedezi a környezeti terhek megszün­tetésének költségeit – sőt még csökkentik is a vagyon értékét? Mennyire felelős a vevő az „örökölt” környezetvédelmi terhekért?

És vé­gül: hogyan és mikor szűnik meg a környezeti teher – lesz a barna mezőből újra hasznos funkciójú terület?

A Módszertani útmutató a felszámolás során elvégzendő környezeti kárfelszámolási feladatokhoz c. kiadvány PDF-ben itt (TUDÁSTÁR/Kármentesítés) letölthető.

Az Útmutató többek között ezen kérdések megválaszolásában, a felszámolási eljárások során felmerülő környezeti problémák kezelésé­ben kíván segítséget nyújtani elsősorban a fel­számolók számára, de természetesen hasznos információval szolgál az felszámolással érintett más szervezeteknek is (bíróságok, környezet­védelmi, természetvédelmi, vízügyi hatóságok, a környezeti kármentesítést gyakorló szakvál­lalkozások és szakértők). De hasznos informá­cióhoz juthatnak maguk a felszámolásra kerülő cégek, valamint az adott esetben hátramaradó, környezeti adósságokkal terhelt (barnamezős) területek új tulajdonosai, kezelői is.

karm Regi toltoallomasok mindig tartogatnak karmentesitesi feladatokForras Elgoscar 2000 Kft 5

Köszönet a KSZGYSZ “Kármentesítés és kárelhárítás Munkacsoport”-jának a sok szakmai segítségért, kiemelt köszönet az Elgoscar Zrt.-nek, az Envirotis Holding Zrt-nek, a Denkstatt Hungary Kft-nek, a Perfektum Mérnöki Kft-nek, a Trenecon Kft-nek, az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak, a Reorganizációs és Fizetésképtelenségi Szakértők Egyesületének és a MÁV Zrt-nek.

Az útmutatót készítette:

a Technológiai és Ipari Minisztérium megbízásából a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

Szerkesztette: Markó Csaba (2022)

Felelős kiadó: Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ)

karm Elhagyott hulladekkal terhelt hasznalaton kivuli epulet Forras MaV Zrt. 3