Kármentesítés és kárelhárítás munkacsoport

Válasszon nyelvet

Kármentesítés és rehabilitáció konferencia előkészítő megbeszélés

A KSZGYSZ hagyományosan kétévente rendez átfogó kármentesítési szakmai konferenciát, azonban a Covid pandémia miatt 2021-ben erre nem kerülhetett sor. Így – az Envirotis Holding Zrt. támogatásával – ez évre kezdtük meg egy kétnapos nemzetközi konferencia szervezését. A konferencia szervezési és tartalmi feladatainak megbeszélésére, a főbb döntési pontok rögzítésére a Munkacsoport 2022. július 27-én tartott ülést, amelyen áttekintették az időzítés, a helyszín, a szakmai tartalom és a szervezés kérdéseit.

Az ügyvivő iroda által előkészített javaslatok megvitatása alapján a munkacsoport a következőkben állapodott meg:

A konferencia helyszíne a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az NKE által biztosított helységekben és ellátással, időpontja 2022. november 29-30.

A kétnapos konferencia személyes részvétellel, korlátozott online hozzáféréssel (külföldi és egyetemi résztvevők), nemzetközi szinten, angol-magyar tolmácsolással kerül megrendezésre. A konferencia első napjának zárásaként a résztvevők számra a KSZGYSZ/NKE állófogadást szervez. A második nap ebéd utáni programja pedig szakmai terepbejárás lesz (Orczy-kert és NKE területének kármentesítése és rehabilitációja).

A konferencia szervező bizottságának tagjai:

Dr. Bíró Tibor, dékán, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Czeglédi Andor, KSZGYSZ elnökségi tag, Envirotis Holding Zrt.

Hasznos Gábor, Technológiai és Ipari Minisztérium

Markó Csaba szakmai igazgató, KSZGYSZ

Tóth Gergely, Kármentesítés és kárelhárítás Munkacsoport vezetője, Elgoscar-2000 Kft.

Dr. Wégner Krisztina, MÁV Zrt.

Zöldi Irma, Országos Vízügyi Főigazgatóság

A konferencián elhangzó előadásokról a bizottság dönt, egyrészt a felkérendő, másrészt a kiküldendő felhívásra jelentkező előadók közül. A felhívás szakmai tartalmát a bizottság egy héten belül e-mailben véleményezi és hagyja jóvá. Előadás javaslatokat szeptember 15-ig lehet benyújtani, és ezek alapján szeptember 30-ig a bizottság kialakítja a végleges programot. (A magyar és angol nyelvű végleges felhívás a https://kszgysz.hu/re-brown , illetve a https://kszgysz.hu/en/re-brown-2022 honlapon olvasható.)

A részvételre szóló meghívó, illetve a felkérések tervezetét a bizottság szintén email-ben véleményezi és hagyja jóvá. A nyilvános meghívó a véglegesített programmal és a részvételi feltételekkel együtt legkésőbb október 3-án közzé teendő.

A bizottság, illetve a munkacsoport tagok augusztus 19-ig javaslatot küldenek a felkérendő előadókra és/vagy tervezett előadásokra.

A következő munkacsoport ülés augusztus 24-én 13:00 órakor lesz, a szervezés helyzetének áttekintésével és a további feladatok meghatározásával.

Szerda, 21 február 2024 09:34

2020.02.20.-án sor került a Kármentesítési Munkacsoportunk következő ülésére. A jelenlévők véleményezési felkérésnek tettek eleget, majd az ez évi Re:Brown konferenciánk szakmai tartalmát...

Szerda, 14 február 2024 10:53

2024. február elsején újra ülésezett a Kármentesítés és kárelhárítás Munkacsoport.

Szerda, 01 március 2023 12:13

Budapest, 2023. 02.27. - Az idei második munkacsoport ülésen vendégül láthattuk Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár asszonyt. Az ülés témája az előző munkacsoporti ülésen felvetett problémák...

Szerda, 25 január 2023 12:06

Röviden értékeltük a múlt év végi Kármentesítési Konferenciát , majd a konferencia alatt bemutatott, a Szövetség vezetésével összeállított Kárfelszámolási útmutató megismertetése és terjesztése volt...

Hétfő, 12 december 2022 14:50

A rendezvény fő fókuszában a szennyezett talajok hasznosításának lehetőségei, ezekhez kapcsolódó jó gyakorlatok álltak, azzal a kitekintéssel, hogy milyen esetekben tekinthető az adott földtani...