Hazai hírek

Válasszon nyelvet

Fontos határidő előtt állnak a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel (EPR) kapcsolatos első kötelező adatszolgáltatásban érintett vállalkozások. 

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) kormányrendelet (továbbiakban: EPR rendelet) (https://njt.hu/jogszabaly/2023-80-20-22) értelmében az EPR-kötelezetteknek első alkalommal október 20-ig kell megküldeniük a kibocsátásra vonatkozó adatszolgáltatást körforgásos termékkód szerint az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak (Pest Vármegyei Kormányhivatal, Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály) az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (továbbiakban: OKIR) keresztül. Az alábbiakban összefoglaljuk az adatszolgáltatás elkészítéséhez szükséges legfontosabb tudnivalókat. 

Kik a kötelezettek?

Az EPR rendelet, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény alapján kötelezettnek számít a körforgásos termék gyártója/első belföldi forgalomba hozója, valamint - ha a terméket nem Magyarország területén állítják elő - az, aki a terméket gazdasági tevékenysége körében Magyarország területén elsőként forgalomba hozza.

Mi a rendelet hatálya?

Az EPR rendelet hatálya az EPR rendelet 1. mellékletben meghatározott, az 1. melléklet 2. pontja szerinti, nyolc számjegyből álló azonosító számmal, a körforgásos kóddal (a továbbiakban: KF kód) azonosított termékekre terjed ki, kivéve a lakossági gyógyszerellátás fogyasztói csomagolását.

A forgalomba hozatal meghatározását is az EPR rendelet tartalmazza. Díjfizetés szempontjából forgalomba hozatalnak minősül:

  • a körforgásos termék tulajdonjogának első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása
  • külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása, ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását is
  • a saját célú felhasználás
  • adóraktárból vagy termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolása.

OKIR

Hasonlóan az EPR rendeletben meghatározott nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítéséhez, az OKIR-ba a meghatalmazott tud bejelentkezni az Ügyfélkapun keresztül. Meghatalmazás a rendszerhez legegyszerűbben a Rendelkezési Nyilvántartáson keresztül adható.

Az OKIR-ban a KG:KGYF-NÉ „Kiterjesztett gyártói felelősségi körbe tartozók negyedéves adatszolgáltatás” adatlap csomaggal teljesíthető a kötelezettség. Az adatok feltölthetők .xml formátumban is, melyhez a segítségül szolgáló fejlesztői információk elérhetők a https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/xmlapi oldalon.

Az adatszolgáltatást negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig – tehát első alkalommal 2023. október 20-ig - kell teljesíteni. Az adatszolgáltatást követően a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (továbbiakban: MOHU) által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megfizetni az EPR díjat. Az EPR rendelet szerint a hatóság az ehhez szükséges adatokat a MOHU részére átadja.

Az EPR díj mértéke

Az EPR díj mértékét a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet (https://njt.hu/jogszabaly/2023-8-20-8Y) tartalmazza.

Az EPR kötelezettség mellett a környezetvédelmi termékdíj kötelezettség is megmarad, a jogszabály rendelkezik arról, hogy az adott termékáramban kettős fizetési kötelezettséget ne kelljen teljesíteni.

További információk a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban az alábbi linkeken érhetők el:

https://kormanyhivatalok.hu/system/files/dokumentum/pest/2023-06/altalanos-tajekoztato-a-80_2023-iii-14-korm-rendelet-szerinti-nyilvantartasba-veteli-kotelezettseg-teljesitesehez.pdf

https://mohu.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kiterjesztett-gyartoi-felelosseg-epr

 

!ONLINE workshop a felkészüléshez!

A bevallási határidő előtt tagcégünk, a Greentax Kft. online workshopja segít eligazodni az érintetteknek.

Időpont: 2023. október 18. 9.30-12.30 ONLINE

Az eseményen való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött: https://ktdt.hu/kiterjesztett-gyartoi-felelossegvallalas-felkeszules-az-elso-eles-adatszolgaltatasra/