Hazai hírek

Válasszon nyelvet

Az alábbi összefoglalóval nem célunk, hogy biohulladék szakértőket képezzünk, de a változó szabályozás közeledtével fontosnak tartjuk, hogy a lakosság az alapvető tudnivalókról tájékozódjon. Segítünk eligazodni az új jogszabály értelmezésében, hogy újévre mindenki felkészülhessen az otthoni vagy az irodában keletkező biohulladék kezelésére.

2024. január elsejével hatályba lép a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet, amely hatályon kívül helyezi a biohulladék kezeléséről és komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendeletet.

A rendelet hatálya kiterjed minden biológiailag lebomló hulladékra és az azzal kapcsolatos tevékenységekre, beleértve – a korábbiaktól eltérően – a házi komposztálást is, kivéve viszont a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó sütőolaj és -zsír hulladékot.

Biológiailag lebomló hulladék alatt értendő minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is.
Biohulladék minden biológiailag lebomló, kerti vagy parkból származó hulladék, háztartásban, irodában, étteremben, nagykereskedelmi, étkeztetési, vendéglátóipari és kiskereskedelmi létesítményben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hasonló hulladék

Az élelmiszerhulladékokra – ha biogáz- vagy komposztálóüzemben kerül feldolgozásra – az állati melléktermékekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az egyik legnagyobb változás, hogy a rendelet rögzíti a növényi eredetű szerves anyag házi vagy közösségi komposztálásának elsőbbségét, ennek hiányában, illetve e mellett a biológiailag lebomló hulladék képződés helyén – az ingatlanokon – önkéntes módon történő elkülönített gyűjtését. Az elkülönített gyűjtés során gondoskodni kell arról, hogy a biológiailag lebomló hulladék más hulladékot – csomagolóanyagot, idegen anyagot – ne tartalmazzon.

Hogyan történik a gyűjtés és a begyűjtés?

A konyhai zöldhulladék és a konyhai élelmiszerhulladék elkülönített gyűjtéséhez a koncesszornak – tehát a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-nek – kell biztosítania gyűjtőedényzetet. A gyűjtést a MOHU elsősorban házhoz menő rendszerben biztosítja.

Ennek részletei azonban egyelőre nem tisztázottak, mivel a koncesszió hatálya alá tartozó biológiailag lebomló hulladék átvételének, gyűjtésének, szállításának módját és gyakoriságát a MOHU határozza meg.

biohull2

Közösségi komposztálás bejelentéssel

Külön foglalkozik a rendelet a közösségi komposztálással. A közösségi gyűjtés a MOHU által meghatározott, a helyi közösséggel egyeztetett területen vagy a lakóközösség által fenntartott magánterületen, de kizárólag kijelölt, az ingatlanon belül elkerített helyen végezhető. A gyűjtés és a komposztálás helyét, az ingatlan tulajdonosát vagy az általa megbízott személyt – aki felelős a jogszabályi előírások betartásáért – be kell jelenteni a MOHU-nak. A felelőst az adott közösségnek írásos megbízásban kell kijelölnie, aki a megfelelő működés mellett gondoskodik a képződő komposzt mennyiségére és felhasználására vonatkozó adatok MOHU-nak történő megküldéséről is.

A rendelet műszaki előírásokat is tartalmaz a komposztálásra, a stabilizálásra, a biogáz-előállításra és a hulladékstátusz megszüntetésére vonatkozóan is.

A biológiai kezelésre, a stabilizálásra felhasználható hulladéktípusokat és segédanyagokat, valamint segédanyagként felhasználható hulladékfajtákat is rögzíti a jogszabály. 

A megvalósítás kérdései

A rendelet gyakorlati végrehajtása több kérdést is felvet. A Hulladék Keretirányelv előírásai szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 2023. december 31-től a biohulladékot vagy a képződés helyén különítsék el és dolgozzák fel, vagy külön gyűjtsék össze, és ne keverjék össze más típusú hulladékkal. Ennek konkrét hazai megvalósítása, annak módja, ütemezése nem tisztázott, nem egyértelmű a jelenleg is működő zöldhulladék gyűjtési rendszer és a kialakítandó konyhai (zöld)hulladék gyűjtési rendszer viszonya és végrehajtási módja sem.