A KSZGYSZ pártoló tagjai

Válasszon nyelvet

Pártoló tag lehet minden önálló jogi személyiségű non-profit szervezet, gazdasági szervezet – külföldi, vagy belföldi – vagy annak területi képviselete, vagy külföldi, illetve magyar jogi személy, aki a Szövetség célkitűzéseit elfogadja és annak megvalósítását anyagi, szakmai, vagy egyéb formában támogatja, és pártoló tagdíjat fizet. A pártoló tagdíj a mindenkori rendes tagsági díj kétszerese. Jogait és kötelezettségeit a Szövetség és a pártoló tag közötti megállapodás határozza meg. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, de minden juttatásra és kedvezményre jogosult, amelyre a rendes tagok jogosultak.

A KSZGYSZ rendes tagjai  A KSZGYSZ társult tagjai  A KSZGYSZ pártoló tagjai 

 

Pártoló tag szeretnék lenni