Rendezvényeink

Szervező: Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

Időpont: 2018. január 31., 10:00
Helyszín: Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr u. 35.

Szövetségünk mintegy két éve, 2016. áprilisában rendezett konferenciát „Legionella – új közegészségügyi tényező mesterséges vizes környezetekben a gyakorlat szemszögéből” címmel. A konferencia apropóját az adta, hogy a környezetünkben előforduló legionella baktérium által jelentett egészségügyi kockázat becslésének, a kockázat csökkentésének céljából jogszabály született. A jogszabály feladatokat ró a nagy kiterjedésű melegvíz rendszerek üzemeltetőire, és kiemelten foglakozik a hűtőtornyok és egészségügyi intézmények kockázataival.

Az elmúlt két évben jelentős gyakorlati tapasztalat halmozódott fel a legionella baktérium jelentette környezeti kockázattal kapcsolatos feladatok terén, melyeket hasznosnak gondolunk az érintettekkel egy konferencia keretében megosztani. 

Hazánkban a 49/2015. (IX.6.) EMMI rendelet kötelezően előírja a legionella baktérium által jelentett környezeti kockázatot hordozó közegek vizsgálatát. A rendelet okán és alapján vizsgálni kell a 20 °C és 50 °C hőmérséklet-tartományban tárolt, vagy felhasznált vízben a legionella baktérium jelenlétét.
A rendeletből eredő kötelezettségek létesítmények és szolgáltatások egész sorát érinti az oktatási és egészségügyi intézményektől (pl. kórházak, szakorvosi rendelőintézetek) a bevásárló központokon, turisztikai és sportlétesítményeken, valamint szállodákon, wellness-fitness központokon keresztül az egyes ipari és irodai létesítményeket (pl. hűtőtornyok) üzemeltetetőkig.
Az érintettek nagy csoportját jelentik a munkahelyek, ahol a munkahelyi kockázatok között vizsgálni szükséges a legionella baktérium jelentette kockázatot is.

ONLINE JELENTKEZÉS

 


Támogató:kviplusz

KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.

Részvételi szándék esetén kérjük jelentkezzen az itt elérhető, tervezett programhoz csatolt jelentkezési lapon!

A rendezvény hasznos információkkal szolgál mind a légszennyező forrást üzemeltetők, mind a kibocsátások ellenőrzését, mérését végző szakértők, tanúsítók és az érintett hatóságok számára is.

Programterv 

9.30-tól           regisztráció

Levezető elnök: Markó Csaba, a KSZGYSZ ügyvezetője 

10.00 – 10.10

Köszöntő
Dr. Ágoston Csaba, elnök – KSZGYSZ

10.10 – 10.30

Legionella baktériumok jelenléte mesterséges környezetben - jogszabályi környezet, a legionella baktérium, mint munkahelyi kockázat
Dr. Kádár Mihály – Aqua Bakt. Bt.

10.30 – 10.50

Legionella baktériumok előfordulása, kimutatási lehetőségek
Róka Eszter – Országos Közegészségügyi Intézet

10.50 – 11.10

A hatósági ellenőrzés tapasztalatai
Dr. Vass Csaba, főosztályvezető-helyettes – Budapest Főváros Kormányhivatala (felkérés alatt)

11.10 – 11.30

Kávészünet

11.30 – 11.50

A Legionellák elleni védekezés gépészeti szempontjai
Dr. Szánthó Zoltán – BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszék (felkérés alatt)

11.50 – 12.10

Legionella kockázatkezelés gyakorlata – a kockázatcsökkentés lehetőségei, esettanulmányok
Kari András – KVI-Plusz Kft.

12.10 – 12.30

Alacsony kockázati szintek fenntartása, monitorozás
Reskóné Dr. Nagy Mária – KVI-Plusz Kft.

12.30 – 12.50

A hűtőtornyok helyes üzemeltetése
Iga Benedek – ENCOTECH Kft.

 

Kérdések, hozzászólások

13.00 – 14.00

Ebéd

Részvételi díjak:

Részvételi díj                                                                                    14.000 Ft + 27 % Áfa

KSZGYSZ és ASZEK tagoknak, hatóságoknak                                11.500 Ft + 27 % Áfa

Jelentkezési határidő: 2018. január 26. péntek

Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével vagy on-line lehet.

Támogatási lehetőségek:

Konferencia támogató: A támogató logóját elhelyezzük a konferencia programján, a weboldalon.  A helyszínen roll-upot helyezhet el és egy résztvevő ingyen vehet részt a konferencián.

Ára: 110.000 Ft + ÁFA

Kiállító: Kiállítói asztalt kap a konferenciahelyszínen

Ára: 60.000 Ft + ÁFA

Szórólap elhelyezés: Szórólap elhelyezése a konferencián.

Ára: 35.000 Ft + ÁFA

Cégreklám: Logó elhelyezése a konferencia programon a weboldalon

Ára: 50.000 Ft + ÁFA

Roll-up elhelyezés a helyszínen

Ára: 50.000 Ft + ÁFA

Jelentkezés és további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken:

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A.

Tel: 1-350-7274, 20/ 9465-465

Telefon/fax: 1-350-7271

E-mail: kszgysz@kszgysz.hu;  Web: www.kszgysz.hu

II. Legionella online jelentkezés

Lemondást 2018. január 29-ig áll módunkban elfogadni. Ezt követően, vagy lemondás hiányában a kiküldött számlát ki kell egyenlíteni!

A számlán a részvételi díjat részvételre és ellátásra bontva tüntetjük föl.
A Jelentkezési lap szerződésnek minősül, ennek alapján számlát küldünk.
A részvételi díjat a számla alapján a KSZGYSZ 11100104-18013021- 36000001 bankszámlájára kérjük utalni.