XIR Környezetvédelmi Szakmai Információs Rendszer
Saubermacher Magyarország Kft.
A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének rendes tagja

A MOL Rt. minősített beszállítója

Kapcsolatfelvétel   Szolgáltatások   Felülvizsgálatra jogosító engedélyek
 
KAPCSOLATFELVÉTEL:
Cím:1181 Budapest, Zádor u. 5.
Postacím:1675 Budapest, Pf.: 29.
Telefon:296-1115
Telefax:296-1106
E-mail:saubermacher@saubermacher.hu
Honlap:http://www.saubermacher.hu, http://www.kszgysz.hu/sauberma.htm
Vezető:Horváth Péter ügyvezető
Kapcsolattartó:Tóth Klára

SZOLGÁLTATÁSOK:
1.6.2. Esettanulmányok, mintaprojektek
3.1.5. Szennyezett talaj tisztítása
3.2.2. Talajvíztisztítás
3.6.1. Talajcsere
4.8.1. Hulladék gyűjtése
5.3.3. Hulladéktárolók építése
5.4.3. Hulladéklerakó
5.4.5. Működő lerakók rendezése
5.5.1. Hulladéklerakó tervezése
5.6.1. Végleges elhelyezés
6.1.17. Másodlagos hasznosítás
7.4.1. Göngyöleg
8.1.2. Azbesztmentesítés
8.8.3. Előkezelés
8.10.3. Szennyvíziszap elhelyezése
9.1.1. Azbeszt hulladék kezelése
9.1.19. Olajos iszap ártalmatlanítása
9.1.24. Veszélyes hulladék ártalmatlanítása
10.1.9. Sztrippelés
15.1.4. Helyszíni analitika
15.1.5. Mintavétel
15.3.1. Akkreditált laboratórium
15.3.3. Laboratórium
15.10.7. Veszélyes hulladék vizsgálata
16.1.1. Auditálás, állapotfelmérés
16.1.4. Környezeti teljesítményértékelés
16.3.1. Hatásvizsgálat, hatástanulmány
16.4.2. ISO 9000, ISO 14001 irányítási rendsz.
16.7.3. Hulladékgazdálkodás szervezése
16.7.5. Kárelhárítási tanácsadás
16.7.12. Tanácsadás
16.8.2. Bevallási kötelezettség teljesítése
16.8.3. Felszámolás környezetvédelmi vonatkozása
16.8.4. Intézkedési terv
16.8.7. Környezeti kockázat elemzése
16.8.10. Megvalósíthatósági tanulmányok készítése
16.8.11. Pályázatkészítés
16.8.15. Szennyezésterjedés modellezése
18.2.1. Kármentesítés műszaki tervezése
18.2.4. Rekultiváció tervezése
18.3.1. Hulladékgazdálkodási terv készítése
18.3.4. Intézkedési terv
18.3.7. Tervezés
18.4.9. Hulladéklerakó tervezése
18.4.19. Monitoring rendszerek tervezése
18.4.26. Veszélyeshulladék-lerakók tervezése
19.2.4. Hulladéklerakó telepek létesítése
19.2.5. Hulladéktárolók építése
19.3.3. Kárelhárítási munka kivitelezése
19.3.7. Monitoring rendszer kiépítése
20.1.1. Tényfeltárás
20.1.3. Szennyezés feltárása, lokalizálás
20.2.1. Kárelhárítási munka kivitelezése
20.4.3. Működő lerakók rendezése
20.4.4. Rekultiváció

FELÜLVIZSGÁLATRA JOGOSÍTÓ ENGEDÉLYEK:
Engedélyszám:MMK: 01-10423
Szakterületek:G-D-34, KB-T, SZKV-hu, SZKV-vf, SZVV-3.10, SZVV-3.9, VZ-Sz, VZ
Nevek:Kovács Attila
Érvényességi idő:2014.04.20

Engedélyszám:01-12509
Szakterületek:SZVV-3.2,SZVV-3.9, VZ-Sz
Nevek:Juhász Attila
Érvényességi idő:2015.04.21

Engedélyszám:01-12509
Szakterületek:KB-T, SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3.
Nevek:Juhász Attila
Érvényességi idő:2013.03.31

Engedélyszám:MMK: 01-50016
Szakterületek:MV-VZ/B-01-50016, ME-VZ/I. -01-50016
Nevek:Kovács Attila
Érvényességi idő:2012.03.08

Engedélyszám:MMK: 01-10423
Szakterületek:SZVV-3.3.
Nevek:Kovács Attila
Érvényességi idő:2015.03.11

JELMAGYARÁZAT: vissza, tovább, XIR menü. © Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége