XIR Környezetvédelmi Szakmai Információs Rendszer
Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.
A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének rendes tagja

Kapcsolatfelvétel   Szolgáltatások   Akkreditált laboratóriumi okiratok   Felülvizsgálatra jogosító engedélyek   Szakértői engedélyek
 
KAPCSOLATFELVÉTEL:
Cím:2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.
Postacím:2100 Gödöllő, Pf.: 56.
Telefon:8/417-463, 28/512-080
Telefax:28/ 415-964
E-mail:info@agruniverholding.hu
Honlap:http://www.agruniverholding.hu, http://www.kszgysz.hu/agrunive.htm
Vezető:Privler Zoltán, Dr. Kriszt Balázs ügyvezető ig.

SZOLGÁLTATÁSOK:
2.1.3. Felszíni olajszennyezések kezelése
2.4.17. Olajos szennyvizeket tisztító berendezések
3.1.1. Felszíni olajszennyezések kezelése
3.1.3. Olajjal szennyezett talaj tisztítása
3.1.4. Szénhidrogénnel szennyezett talaj mentesítése
3.1.5. Szennyezett talaj tisztítása
3.2.1. Szénhidrogénnel szennyezett talajvíz tisztítása
3.2.2. Talajvíztisztítás
3.6.1. Talajcsere
8.8.7. Hulladék kezelése
9.1.24. Veszélyes hulladék ártalmatlanítása
15.1.6. Monitoring
15.3.1. Akkreditált laboratórium
16.1.1. Auditálás, állapotfelmérés
16.3.1. Hatásvizsgálat, hatástanulmány
16.7.5. Kárelhárítási tanácsadás
16.8.3. Felszámolás környezetvédelmi vonatkozása
16.8.5. Környezetvédelmi felülvizsgálat
16.8.7. Környezeti kockázat elemzése
18.1.10. Egyéb technológiai tervezés
18.2.1. Kármentesítés műszaki tervezése
18.2.4. Rekultiváció tervezése
18.2.6. Talajszennyeződések mentesítésének tervezése
18.4.19. Monitoring rendszerek tervezése
19.3.3. Kárelhárítási munka kivitelezése
19.3.7. Monitoring rendszer kiépítése
19.3.16. Gépi földmunka
20.1.1. Tényfeltárás
20.1.3. Szennyezés feltárása, lokalizálás
20.2.1. Kárelhárítási munka kivitelezése
21.4.31. Olajos szennyvizeket tisztító berendezések
21.4.38. Talajvíztisztító berendezések, rendszerek
24.1.2. Oktatás
24.2.3. Kutatás, fejlesztés

AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMI OKIRATOK:
Száma:NAT-1-1354/2007
Érvényessége:2011.12.17.
Tárgya:ˇ talaj, felszíni víz, felszín alatti víz, felszíni víz üledéke, szennyvíz, szennyvíziszap, veszélyes hulladék, települési szilárd hulladék mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai, szerves és szervetlen mikroszennyezők), toxikológiai (ökotoxikológiai) és mikrobiológiai vizsgálatok céljából ˇ ivóvíz mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai, szerves és szervetlen mikroszennyezők), mikroszkópos biológiai, toxikológiai és mikrobiológiai vizsgálatok céljából ˇ talaj, felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz, szennyvíz helyszíni vizsgálata


FELÜLVIZSGÁLATRA JOGOSÍTÓ ENGEDÉLYEK:
Engedélyszám:OKVF-F-108/2004
Szakterületek:Környezetvédelmi felülvizsgálat végzése levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, talajvédelem és hulladékok káros hatásai elleni védelem szakterületeken
Nevek:Rúzs- Monár Ákos
Érvényességi idő:2009. június 30.

Engedélyszám:313/2002.
Szakterületek:K-Z, K-L, Hulladékok káros hatása elleni védelem, K-F-J,
Nevek:Dr. Kriszt Balázs
Érvényességi idő:2007.02.28.

Engedélyszám:578/2002, 291/2002.
Szakterületek:Hulladékok káros hatása elleni védelem, K-F-J

SZAKÉRTŐI ENGEDÉLYEK:

JELMAGYARÁZAT: vissza, tovább, XIR menü. © Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége